Checklist voor het schrijven van een artikel

Checklist voor het schrijven van een artikel over het verzorgen van een bepaald dier

Drempelvrees

Er is kennelijk een grote drempel om te beginnen met het schrijven van een artikel voor Lacerta. Uitvluchten als “ik kan het niet”, “ik heb geen tijd” of “ik heb niets te melden” zijn dan gauw gevonden. Nu, alles wat de redactie kan doen is het in ieder geval zo makkelijk mogelijk maken een artikel op te zetten. Dat spaart denktijd uit en geeft u overzicht bij het maken van een artikel. Vandaar dat wij de onderstaande checklist hebben opgesteld.

Ga er een uurtje rustig voor zitten en begin de lijst punt voor punt af te werken. Bij elk hoofdstukje staat wat er zoal in zou kunnen komen te staan. Begin gerust in telegramstijl. Ongetwijfeld komt u vragen tegen die u niet kunt beantwoorden. Dat geeft niets. Sommige dingen weet u nu eenmaal niet, maar sommige dingen kunt u alsnog opzoeken of aan de redactie vragen. Bovendien is het niet verplicht alle rubrieken in te vullen. Probeer er wel zoveel mogelijk in te vullen. Des te vollediger wordt het artikel. Werk zo de hele lijst af. Soms heeft u meer dingen te melden bij een bepaald punt, ga gerust uw gang. Maar probeer het gewoon eens.

1 Titel:

a) Eenvoudige omschrijving van de inhoud van het artikel
b) Nederlandse en wetenschappelijke naam

2 Naam:

Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres

3 Inleiding

a) Waarom heb je dit dier ooit aangeschaft?
b) Waarom schrijf je er een artikel over?

3a Systematiek

a) Klasse, Orde, Sub/infraorde, Familie, Subfamilie
b) Bekende nauwe verwanten?
c) Evt. bijzonderheden over de sytematiek.
d) Ondersoorten, verschillen in uiterlijk/verspreiding

4 Algemene beschrijving:

a) Grootte van het dier, KRL en SL, mannen en vrouwen
b) Kleur en tekening van het dier
c) Eventuele bijzondere kenmerken

5 Voorkomen in de natuur

a) Welke landen en streken
b) Wat voor biotoop
c) Wat voor klimaat

6 Eigen dieren

a) Wanneer aangeschaft?
b) Waar aangeschaft?
c) Nakweek of wildvang?
d) Leeftijd bij aanschaf?
e) Kleur en kenmerken van de eigen dieren.
f) Huidige grootte van de dieren.
g) Bijzonderheden van de eigen dieren (dingen die anders zijn dan je op basis van de literatuur zou verwachten.

7 Het onderkomen

(bij veel punten is het handig te vertellen waarom je iets op een bepaalde manier doet)
a) Afmetingen
b) Bodemsubstraat
c) Achterwand - Zelf gemaakt? Hoe?
d) Inrichting
e) Verlichting
f) Terraria:

 1. Vochtigheid (lucht, substraat), hoe bereikt, plaatselijke variatie?
 2. Temperatuur (lucht, substraat), hoe bereikt, plaatselijke variatie?
 3. Schoonmaken van de bak

g) Aquaria/watergedeelte:

 1. Watertemperatuur, hoe bereikt?
 2. Filtering of verversing?

8 Klimaatvariaties in het onderkomen:

a) Jaarlijkse daglengtevariatie - Waarom?
b) Nabootsing nat en droog seizoen - Waarom?
c) Nabootsen winter en zomer -Waarom?

9 Verzorging

a) Voedsel:

 1. Wat eten ze
 2. Hoe vaak krijgen ze te eten
 3. Hebben ze bepaalde voorkeuren

b) Water:

 1. Bakje? (hoe vaak ververst)
 2. Gesproeid? (hoe vaak, wanneer)

c) Vitamine en mineralen:

 1. Welke preparaten
 2. Waar gekocht?
 3. Hoe vaak toegediend?
 4. Op welke manier toegediend?
 5. UV-verlichting (welke)?

10 Gedrag

a) Activiteit:

 1. Dagactief
 2. Nachtactief
 3. Beweeglijk
 4. Vrij passief

b) Agressie/dominantie:

1. Binnen de soort

a. t.o.v. zelfde geslacht
b. t.o.v. alle soortgenoten

2. Tegenover andere soorten

a. t.o.v. er op lijkende soorten
b. t.o.v. alle andere dieren
c. t.o.v. welke categorie niet

11 Voortplanting

a) Er is sprake van een balts

 1. Hoe gaat die in zijn werk
 2. Bepaald moment van de dag
 3. Bepaalde periode van het jaar

b) Paring

 1. Hoe lang duurt die
 2. Bepaald moment van de dag
 3. Bepaalde periode van het jaar

c) Eierleggend

1. Eieren afgezet in het terrarium

a. Niet begraven
b. Wel begraven: In het normale substraat (welk?) / In een apart aangeboden substraat (welk) in een bakje

2. Drachtig vrouwtje apart gezet

3. Substraat?

4. Hoeveel tijd tussen paring en eileg?

12 Opfok van de jongen

a) Speciale eisen aan het terrarium en de inrichting - Reden hiervoor
b) Opfok apart of in groepjes -Reden hiervoor
c) Speciale eisen aan het voer -Reden hiervoor
d) Speciale eisen aan toediening vitaminen en mineralen -Reden hiervoor

13 Ziekten

a) Zelden tot nooit ziekten geconstateerd

b) Wel ziekten geconstateerd

 1.  Mogelijke oorzaak
 2. Behandeling:
  a. Door wie?
  b. Wie geraadpleegd?
 3. Verbetering leefomstandigheden?

14 Conclusie

a) Het gaat goed

1. Ik verander niets

2. Ik wil toch wat veranderen

a. Hoe?

b. Waarom?

b) Het gaat niet optimaal

1. Reden volgens mij

a. Wat wil ik veranderen

b. Ik verander niets

Waarom

c. Ik vraag advies aan anderen

15 Literatuur

a) Belangrijke boeken of artikelen voor het verkrijgen van kennis over deze dieren
b) Andere handige boeken of artikelen
c) Indien er bepaalde niet algemeen bekende feiten worden vermeld, graag hier bij voorkeur ook de bron van vermelden. In de tekst ook verwijzen naar deze bron.

16 Internet

a) naam van de site
b) datum waarop deze werd geraadpleegd (i.v.m. de beperkte houdbaarheid van de pagina)

Klaar?

Dan heeft u zojuist de ruwe opzet van een artikel geschreven. Vallen de resultaten tegen of blijkt dat u toch wat te melden had? Om er een echt artikel van te maken moeten de verschillende zinnen alleen nog aan elkaar worden geschreven tot een samenhangend geheel. Het leukste is om dit zelf te doen. Misschien heeft u daar moeite mee. Ik zou zeggen, hou vol, als het resultaat toch niet naar uw smaak is, kan altijd de hulp van de redactie worden ingeroepen. Sterker nog, als u beslist niet verder komt dan de ruwe inventarisatie, kan ook op dat moment de hulp van de redactie worden ingeroepen. Die maakt er een vloeiend artikel van, maar dat wordt pas gepubliceerd als u zelf tevreden bent over het resultaat. U hebt dus steeds het laatste woord.

En heeft u tijdens het schrijven vragen, onze telefonische helpdesk is bijna elke avond te bereiken op tel 06-43100668 of \n redactie@lacerta.nl

Dan resten er alleen nog een paar leuke foto’s van de dieren en het terrarium. Geen fototoestel? Een telefoontje naar de redactie en we kijken wat we kunnen doen. Vergeet bij eigen foto’s niet te vermelden wat ze voorstellen.

Is een artikel schrijven dus moeilijk? Beslist niet!