Doelgroep Gifslangen

Het idee voor een doelgroep gifslangen onder de vleugels van Lacerta is ergens in 2004 ontstaan tijdens een bijeenkomst van een aantal enthousiaste reptielenliefhebbers. Tijdens deze bijeenkomst werd geconstateerd dat er, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, geen vereniging was waar houders van gifslangen zich bij konden aansluiten.

De nadelen hiervan waren overduidelijk. Er kon geen advies worden gegeven aan beginnende of gevorderde houders, er kon geen periodieke al dan niet digitale informatie worden verstrekt en het breed uitwisselen van ervaringen was lastig zo niet onmogelijk. De conclusie was dat een dergelijke vereniging noodzakelijk was en de enige juiste plek om een dergelijke ‘reptielenvereniging met betrekking op gifslangen’ te starten was als doelgroep onder de vleugels van Lacerta.

De doelgroep heeft als primair doel het verspreiden van informatie en dan met name daar waar het veiligheid en verzorging betreft. Deze verspreiding zal in zowel digitale als papieren vorm plaatsvinden. Daarnaast zal de doelgroep zich manifesteren op het internet in de vorm van deze website en een daaraan gekoppeld forum. Op moment van schrijven is er een druk bezocht forum wat als uitgangspunt zal worden gebruikt voor deze website. Ook streeft de doelgroep naar een adviserende en controlerende rol waar het verkooppunten als beurzen en verkoopsites betreft.

Gezegd dient te worden dat de doelgroep niet het aanmoedigen tot het houden van gifslangen als doel heeft. Iedereen die lid is van Lacerta kan zich aansluiten bij de doelgroep Gifslangen Lacerta. De doelgroep verzorgt diverse evenementen en bijeenkomsten. Zo staat er voor 2007 een dagje adders zoeken op de agenda en een bijeenkomst in Amersfoort waar lezingen gegeven zullen worden. Daarnaast geeft de doelgroep elk kwartaal een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief bevat naast informatie over de doelgroep ook artikelen gerelateerd aan het houden en verzorgen van gifslangen.

De doelgroep heeft een eigen website, te vinden op http://www.dgl-gifslangen.nl