Monitoring in Agrarisch Landschap, Tariq Stark (RAVON)

Vrijdag 21 April 20:00

Bij het boerenland denken mensen niet snel aan bijzondere soorten amfibieën en vissen. Soorten zoals grote modderkruiper, bittervoorn maar ook boomkikker, knoflookpad en heikikker leven vaak in wateren in het agrarisch gebied. RAVON wil graag weten hoe het gaat met deze soorten in dit habitat en heeft daarom twee meetnetten ontwikkeld die de aantallen van deze vissen en amfibieën jaar op jaar meten (het ANLB meetnet). Dat kunnen wij niet alleen, de hulp van vrijwillige waarnemers is zeer welkom. Want: tellen doen we samen! Tariq Stark van Stichting RAVON geeft een lezing over het ANLB, soorten en methodiek. De nadruk ligt op de ecologie van de ANLB soorten in het Utrechtse veenweide gebied, rivierdalen en polders. Voor de lezing start gaan we in park Oudegein scheppen naar een paar van deze soorten (en meer algemene soorten). Praktijk en theorie gecombineerd en zoals altijd een hoop gezelligheid. Komt allen!!