SATO

SATO: Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties

Doelstellingen

De S.A.T.O. heeft de volgende doelstellingen (conform de statuten):

  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
  • het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van koudbloedige en ongewervelde gezelschapsdieren.

Activiteiten

De SATO maakt zich sterk om in goed overleg met de overheid (Ministerie LNV) en andere organisaties tot een zinvolle invulling van Algemene Maatregelen van Bestuur te komen in het kader van de Gezondheid en Welzijnswet voor Dieren, en de Flora en Fauna Wet.

De GWWD wordt door de aangesloten houders vaak als bedreigend ervaren, aangezien die naar de mening van de SATO ten onrechte een groot aantal goed als huisdier (de wet spreekt van gezelschapsdier) te houden diersoorten kan verbieden. Beter is het huisvestingsregels op te stellen!

De FFW, in het bijzonder Artikel 13, dreigt import van buiten de EU vrijwel geheel te verbieden! Redelijke nuances zijn zoek. De wet wacht nog op toetsing in Brussel.

In het verleden heeft de S.A.T.O onder andere gepleit voor:

  • betere beheersing in de keten van dierenhandel door een erkenningsregeling en toetsing te vragen. Nadat de overheid vakbekwaamheid als eis had laten vallen.
  • afschaffing van goudviskom als huisvestingssysteem voor goudvissen

Niet alleen, maar samen

Op haar beurt is de S.A.T.O. lid van de Stichting voor Gezelschapsdieren om verantwoord huisdierbezit in bredere kring met andere huisdierbezitters te bespreken en hierover te overleggen met overheden.

De leden van de S.A.T.O. (per januari 2000)

Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT)

Nederlands-Belgische Bond van Zeeaquariumhouders (NBBZ)

Poecilia (Werkgroep Levendbarende tandkarpers NL)

KilliFish Nederland (Vereniging eierleggende tandkarpers)

Nishikigoi NL (Vereniging van Koi-liefhebbers in Nederland)

Lacerta (Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde)

Nederlandse Schildpaddenvereniging (NSV)

Dendrobatidae Nederland (Nederlandse kikkervereniging)

Vereniging Liefhebbers van Exotische Zoogdieren (VEZ)