Uw e-mailadres gevraagd

De wereld is in de afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd. We sturen zelden nog een brief, liever een e-mailbericht, sms of ‘appje’. Allerlei zaken waarvoor vroeger een brief nodig was, of het nu uw energieleverancier, de belastingdienst of uw tv-provider betreft, regelen we tegenwoordig snel en zeker op een persoonlijke pagina op internet. Als we gegevens aanpassen, krijgen we meteen een bevestiging van die wijziging en we kunnen het online voortdurend controleren. Daar waar het ouderwets via een brief moet, vinden we dat eigenlijk heel omslachtig.

 

Daar komt nog bij dat de regelgeving, landelijk, binnen de EU en wereldwijd, een stuk complexer is geworden. Zo leggen alleen al de nieuwe SEPA-machtigingen een enorm beslag op de tijd die de vrijwilligers binnen het bestuur sinds jaar en dag aan de financiële administratie en ledenadministratie kunnen besteden. De extra problemen die hierdoor ontstaan zijn zowel voor de bestuurders als de leden frustrerend. Tijdens de ALV van 2015 is dan ook besloten tot een verdere professionalisering en digitalisering, waardoor de handmatige verwerking van rekeningen, aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen geminimaliseerd kan worden, het aantal fouten wordt beperkt en het tijdsbeslag vermindert.

 

Om dit te kunnen realiseren hebben we voor een efficiënte communicatie uw e-mailadres nodig. Met dat e-mailadres kunnen we niet alleen efficiënter communiceren, het maakt het voor u ook mogelijk om uw gegevens online te beheren en te controleren. Tevens kunnen leden, die dat wensen, zich dan inschrijven voor nieuwsbrieven die informeren over landelijke en regionale activiteiten. Uiteraard zal uw e-mailadres uitsluitend voor de communicatie binnen Lacerta gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt.

 

Het bestuur van Lacerta verzoekt dan ook iedereen die over een e-mailadres beschikt dit adres kenbaar te maken. Dat kan eenvoudig door een e-mail te sturen aan administratie@lacerta.nl, met daarin de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoon (optioneel)

Het bestuur bedankt u hartelijk voor uw medewerking.