Van het Bestuur

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Het jubileumjaar van het verenigingsblad Lacerta, het kroonjuweel van onze vereniging, is alweer voorbij, tijd om ons te richten op de toekomst. Ik nodig u graag uit voor de ALV op 21 april in het MEC in Nieuwegein.

We willen graag dat zoveel mogelijk mensen komen, maar we organiseren dit jaar geen extra activiteiten zoals lezingen, zoals we afgelopen jaren hebben gedaan. Het belang van de ALV als inspraakmoment staat voorop.

Wij willen de ALV graag gebruiken om u bij te praten over de stand van zaken in de hobby en de vereniging, en wat wij als bestuur en bestuursleden zoal doen en over zaken waar wij ons zorgen over maken.
Met name de voorraad artikelen, of beter gezegd de afname hiervan, is een punt dat al jaren hoog op elke agenda van de bestuursvergaderingen staat. Waar wij vroeger genoeg artikelen klaar hadden liggen om meerdere maanden vooruit te kunnen, is het nu al zover dat er geen voorraad meer is na het volgende blad. De situatie is tegenwoordig zo nijpend en uitzichtloos dat er tijdens de vergadering van oktober al gesproken werd over een naderend einde van ons tijdschrift, waarbij opgemerkt werd dat we in ieder geval het 75e jaar hebben overleefd.
Het tweede punt waar we u graag over willen spreken is de toekomst van de bibliotheek. We investeren al jarenlang veel geld in deze, in onze ogen, noodzakelijke dienstverlening. Maar blijkbaar maken de leden er geen gebruik van. Terwijl de bibliotheek toch primair voor hen bedoeld is, naast een middel om de hobby breed te ondersteunen met een enorme hoeveelheid kennis en historie. . Wij zien deze bron van kennis als onmisbaar, ook om gebruik van te kunnen maken richting de overheid als het komt tot het opstellen van een positieflijst voor reptielen. We zijn daarom vooral op zoek naar ideeën hoe we de financiële ondersteuning kunnen versterken.  Daarnaast onderzoeken wij of, en hoe, bepaalde media (aangeschafte digitale tijdschriften en boeken, dus niet de bestaande boeken en tijdschriften uit de bibliotheek) binnen een beperkte groep ter beschikking gesteld kunnen worden

Het derde, maar zeker niet het minste, punt dat we op de agenda hebben staan is het nog steeds  dalende ledenaantal en het effect daarvan op onze begroting.
Al met al is er genoeg om over te praten en om het bestuur met nieuwe energie het volgende jaar in te sturen. Daarvoor hebben wij de leden nodig. Kom dus alstublieft in groten getale en toon dat Lacerta nog steeds een vereniging is voor en door leden!

 

Algemene Ledenvergadering NVHT Lacerta

Zaterdag 21 april 2018 om 12.00

MEC te Nieuwegein

 

Download: Agenda

Download: Jaarverslag 2017

Download: Balans en verlies- en winstrekening 2017

Download: Begroting 2018