Xenopus: lezing Jan Verkade

Vrijdag 7 april

Op vrijdag 7 april aanstaande, zal Jan Verkade een lezing geven met de titel "Roodruggen en andere kikkers in het Amazonegebied van Ecuador."

De lezing van Jan Verkade gaat over de gifkikkers van het Amazonegebied in Ecuador. Ameerega bilinguis, Ameerega parvula en Allobates zaparo waren jarenlang onderwerp van zijn onderzoek. Deze kikkers hebben een rode rug en vertonen interessante "mimicri" wat kleur en tekening betreft. Een aantal andere gifkikkers deelt de habitats van deze rode kikkers, zoals soorten van de geslachten Hyloxalus, Colosthetus, Ranitomeya en Excidobates. Jan heeft er vele gevonden en zal ook deze kikkers tonen. Van alle kikkers heeft Jan foto's en geluidsopnames kunnen maken. Jan staat garant voor een fraaie en onderhoudende lezing.

Dus zien we u graag op  7 april  in de Oliemeulen, aanvang 20:00 uur .
Reitse Hoevenstraat 30
5042 EH Tilburg.

Noteer ook alvast het volgende in uw agenda:
De bijeenkomst van mei zal niet gehouden worden op 5 mei (Bevrijdingsdag),maar op vrijdag 12 mei.
Op deze avond zal Martin Weijters ons alles komen vertellen over Mantella's. Meer informatie over deze lezing ontvangt u later.
 
Vriendelijke groeten,
Het Xenopus-team