Belangrijk symposium in Brussel op woensdag 15 juni 2016

De Antidierhouderij-groeperingen organiseren regelmatig symposia en seminars om de Europese politiek te beïnvloeden. Ze doen dit samen met een groep Europarlementariërs die aan hun kant staan. Het einddoel van deze activiteiten is duidelijk: een algeheel verbod van dierhouderij, te beginnen met een verbod op het houden van exotische dieren.

Het gaat hier om onderonsjes tussen de anti-dierhouderij-lobby en bevriende parlementariërs. Het doel is het beïnvloeden van het Europees Parlement in de hoop dat de EU maatregelen neemt die de dierhouderij onmogelijk maken. De verordening over het verbod op Invasieve Soorten is slechts één van de vele gevolgen van deze activiteiten. In het bijgevoegde programma kunt u zien dat ook de lobby voor een Europese Positieflijstop de agenda staat.

Het is belangrijk dat de houderij met zo veel mogelijk personen vertegenwoordigd is, we gaan proberen spreektijd (een lezing) in het programma te krijgen. Iedereen kan gratis deelnemen door zich te registreren. Hiervoor moet u een email te sturen aan:

 

Geef het volgende aan:

I would like to participate in the event on exotic pet trade of  june 15th, 2016

Name              (naam)                                                 :

Nationality     (nationaliteit)                                       :

Day of birth   (geboortedatum)                                  :

Number ID     (nummer identiteitskaart of paspoort) :

 

We rekenen erop dat zoveel mogelijk dierhouders en hun verenigingen ook in Brussel voor hun belangen zullen opkomen. We kunnen niet toelaten dat onze hobby en passie met halve waarheden en hele leugens om zeep wordt geholpen Het is een middagprogramma, dus er blijft die dag nog ruimte om daarna een paar uur in Brussel te gaan stappen, het is een geweldige stad !!

Ir. Ed.J.Gubbels
Secretaris PVH
www.huisdieren.nu