Een update over de activiteiten van de vereniging

Eén van de goede voornemens dit jaar was om beter te laten weten wat wij doen als vereniging, zowel naar buiten toe maar ook naar de leden. Dat is niet zo simpel als je als bestuur al jaren te kampen hebt met te weinig menskracht en tijd.
Uiteraard gaat een groot deel van de inspanningen zitten in de uitgave van ons prachtige blad, zowel in de redactie van artikelen als de opmaak van het blad zelf. Een andere terugkerende activiteit is het bemensen van de Lacerta stand op de diverse beurzen. Dit wordt nu gelukkig gedaan door vrijwilligers buiten het bestuur, en ook hier kunnen we aanvulling gebruiken. De afgelopen jaren is Lacerta, via het PVH en SATO, betrokken geweest bij het proces rond de Positieflijsten. Ook al draait het momenteel nog om de Positieflijst voor zoogdieren, de lijst voor reptielen en amfibieën is op komst.
De terrarium verenigingen, verenigd in de SATO en het PVH, zagen als één van de eersten de gevaren van de Positieflijst en zijn van af het eerste uur betrokken geweest in de strijd tegen de anti-dieren lobby. Wij hebben, met en via het PVH, altijd gestreden met eerlijke informatie en wetenschappelijke onderbouwing. Dit heeft er toe geleid dat de , door de minister gewenste, korte Positieflijst steeds maar weer langer is geworden, tot grote frustratie van de anti-dieren lobby. Helaas hebben de, kapitaalkrachtige, anti-dieren groepen al weer een andere weg gevonden om onze hobby kapot te maken. Het nieuwe gevaar is de, inmiddels aangenomen, IAS verordening (EU Regulation 1143/2014 on Invasive Alien Species),  waar lobby groepen proberen zoveel mogelijk dieren en planten op te krijgen zonder dat daar enige wetenschappelijke onderbouwing voor is.
Het PVH is met behulp van een zeer actieve advocaat en een hulp van vele vrijwilligers, waaronder Lacerta (bestuurs)leden, acties gestart, via Facebook en email,  om Euro-parlementariërs te overtuigen van het feit dat de oorspronkelijke lijst een bedreiging was voor onze economie en onze hobby zonder fatsoenlijke onderbouwing. Deze acties hebben tot nu toe veel positief effect gehad en er zijn allerlei verbonden ontstaan binnen Europa door het hebben van een gemeenschappelijke vijand.
Hou onze Facebook pagina (https://www.facebook.com/NVHTLacerta/) in de gaten voor nieuws en uiteraard ook onze website en die van PVH (http://www.huisdieren.nu/)