In memoriam Jan Verhoeven

Op 27 augustus 2008 is Jan Verhoeven op 66-jarige leeftijd rustig ingeslapen.

Jan was een interessante persoonlijkheid. Hij heeft zich op velerlei terreinen ingezet en had een brede belangstelling. Zijn eigenlijke functie was leraar godsdienst en maatschappijleer aan een school in Eindhoven en in de zeventiger jaren heeft hij ook een aantal jaren biologieles gegeven. Bij een reorganisatie van de school in 2001 is deze functie - tot zijn grote spijt - beëindigd. Zijn afscheid van de school trok veel belangstellenden.

Voor de NVHT Lacerta heeft Jan zich tientallen jaren als actief bestuurslid ingezet. Het grootste deel van deze tijd was hij vicevoorzitter. Door zijn geweldige geheugen en gedetailleerde kennis van de notulen wist hij velen bij de les te houden. Anderzijds was dat soms een beetje een rem op de ontwikkelingen.

 Een bijzondere activiteit was zijn voorzitterschap van het bestuur van de Stichting Bibliotheek Lacerta. Oorspronkelijk was de Lacerta-bibliotheek bijna een privé-activiteit van Nico Reijst. Bij hem kon men literatuur aanvragen en de boeken werden toegestuurd tegen een borg van een paar gulden. adat de Lacerta-bibliotheek in een stichting was omgezet werd de collectie onder het beheer van Nico Reijst bij hem thuis ondergebracht. Veel materiaal behoorde echter nog tot zijn privébezit. Na het overlijden van Nico is Jan nog jarenlang bezig geweest om het materiaal van de bibliotheek te ordenen en voor de Lacerta-bibliotheek veilig te stellen. Zo beschikt de Lacerta-bibliotheek bijvoorbeeld over een dubbele reeks van de eigen NVHT-tijdschriften: één voor uitleen en consultatie, en één die zorgvuldig apart wordt gehouden om verlies van uitgeleend materiaal af te schermen.

Een speciale band bestond met Peter de Koningh, die jarenlang nauwgezet uitvoerige notulen van de vergaderingen bijhield. Zij werden door Jan op iedere punt en komma en de juiste woordkeuze gecontroleerd.
Jan heeft zich ook sterk ingezet voor het bekendmaken van de Lacerta-bibliotheek bij de Lacerta-leden, mede door vele berichtjes in LacertActueel.

Jan heeft zelf vele soorten reptielen gehouden. Dat is al begonnen in een tijd dat er nog weinig bekend was over de omstandigheden waaronder de dieren gehouden zouden moeten worden. In de manier van het onderhouden van een grote collectie dieren was Jan één van de pioniers in de liefhebberij. Niet alleen reptielen hadden zijn belangstelling, hij hield bijvoorbeeld ook vossen, die overigens geweldig stonken. Jan had ook belangstelling voor geologie. Hij hield zicht met name bezig met diluviale afzettingen bij zijn woonplaats en de betekenis van hoogteverschillen voor flora en fauna.

Met Jan is een pregnante, eenmalige persoonlijkheid aan de NVHT ontvallen. Hij leeft voort in onze herinnering met zijn karakteristieke volle baard, zijn belerende stem en zijn vaak heftige manier van discussiëren, waarbij hij zichzelf met bewonderenswaardige zelfbeheersing weer in bedwang wist te krijgen. Voor de Lacerta-bibliotheek en voor de NVHT Lacerta is zijn heengaan een groot verlies.

Peer Zwart, Anton van Woerkom