Privacy

Informatie in het kader van de verplichtingen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Lacerta verzamelt van de leden de NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor automatische incasso, de IBAN gegevens en handtekeningen.

De NAW-gegevens t.b.v. de verzending van het tijdschrift Lacerta worden geleverd aan de drukker van het tijdschrift, SMG-groep te Joure. Met deze relatie is een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin een geheimhoudingsplicht is vastgelegd, evenals de plicht om Lacerta binnen 48 uur van eventuele datalekken op de hoogte te stellen.

De NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor automatische incasso, de IBAN-gegevens en handtekeningen, worden gedeeld met administratiekantoor Ins + Outs VOF te Badhoevedorp, ten behoeve van het versturen van facturen, het indienen van automatische incasso’s en het voeren van de administratie van de vereniging. Met deze relatie is een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin een geheimhoudingsplicht is vastgelegd, evenals de plicht om Lacerta binnen 48 uur van eventuele datalekken op de hoogte te stellen.