Van het Bestuur

De stand van zaken

Over een maand is het weer tijd voor onze jaarlijkse ALV, een goed moment om eens stil te staan bij de stand van zaken in de hobby en de vereniging.

Laten we beginnen met het goede nieuws, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het besluit van 2015 om blafherten (Muntiacus sp.) en spiesherten (Mazama sp.) niet op de positieflijst te plaatsen vernietigd. Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit had hier bezwaar tegen aangetekend. In deze uitspraak ging het om het verbod (dat gold vanaf 2015) op het houden van blafherten (Muntiacus sp.) en spiesherten (Mazama sp.). Dit geldt niet direct voor de positieflijst van 2017, het bezwaar was echter gericht tegen onderdelen van de methode die ook in 2017 gebruikt is. We verwachten dan ook dat het besluit van 2017 als dat door EZ wordt bekrachtigd met dit vonnis in de hand ook kan worden vernietigd. De kritiek van het college op het proces is dusdanig dat de staatssecretaris hier toch iets mee zal moeten doen. Het heeft er dus alle schijn van dat de invoer van een positieflijst voor reptielen voorlopig van de baan is.

Helaas is er ook minder goed nieuws. Ons ledenaantal wil, ondanks al onze inspanningen, maar niet stijgen. De grote daling is weliswaar omgebogen, maar er is geen sprake van blijvend herstel. Dit heeft gevolgen voor onze financiën, aangezien onze inkomsten uitsluitend uit de contributie komen. Wij waren er eigenlijk altijd wel trots op dat we jaar op jaar onze contributie gelijk wisten te houden; de laatste verhoging dateert al weer van voor de overgang naar de euro (!). Maar helaas komen we er nu niet meer onderuit, de contributie zal omhoog moeten, tot een niveau dat kosten dekkend is, naar € 35,00. Voor de Belgen komt de verhoging nog een stuk hoger uit omdat de kosten van het verzenden naar onze Belgische leden enige jaren geleden een stuk duurder is geworden. Op dat type lidmaatschap moeten wij nu fors toeleggen, zelfs als we uitsluitend het tijdschrift en de verzending hiervan in rekening brengen. Omdat we deze leden niet in een keer zo’n straffe verhoging willen aandoen zal hun contributie in enkele stappen worden verhoogd tot € 56,25. Voor komend jaar komt de contributie voor de Belgen op € 40,00. Maar in de toekomst kunnen wij er niet omheen de contributie te verhogen tot €45,00, € 50,00 en tenslotte € 56,25. In iets mindere mate geldt dat ook voor andere lidmaatschappen binnen Europa. Voor deze lidmaatschappen stellen wij een eerste verhoging voor tot € 50,00, en een volgende verhoging tot € 56,25. Het lidmaatschap voor de rest van de wereld blijft € 56,25, wat net kostendekkend is. Alle leden buiten Nederland zullen dus in de toekomst worden geacht € 56,25 per jaar te betalen. Dat vinden wij niet fijn, maar de verzendkosten naar het buitenland zijn tegenwoordig voor alle landen sterk verhoogd tot het niveau dat vroeger alleen voor overzeese post gold. Ter illustratie van de verschillen, de verzending van een tijdschrift van 40 pagina's kost voor Nederland € 0,50 maar voor het buitenland € 6,00. Daarmee zijn de Europese, maar vooral de Belgische lidmaatschappen sterk verliesgevend geworden. Vandaar deze, in onze ogen noodzakelijke aanpassingen. Wij hopen dat daar enig begrip voor kan worden opgebracht.

Deze verhoging wordt op 13 mei in de ALV besproken, dus als u daarover wilt komen debatteren bent u van harte welkom. Een ander punt dat al jaren hoog op elke agenda van de bestuursvergaderingen staat is de voorraad artikelen voor het blad, of beter gezegd de afname hiervan. Waar wij vroeger genoeg artikelen klaar hadden liggen om meerdere maanden vooruit te kunnen, is het nu al zover dat er geen voorraad meer is na het volgende blad. Ik roep alle leden op om toch vooral artikelen aan te leveren, wij kunnen het blad niet (helemaal) zelf vullen. De groep mensen die artikelen schrijft is erg klein en bevat ook nog eens meerdere bestuursleden, die al genoeg te doen hebben. We moeten de vereniging met z’n allen dragen, Lacerta is blad dat gevuld moet worden door leden, en medehobbyisten! Maak van het 75e bestaansjaar een nieuw succes door leuke artikelen te leveren zodat we nog vele jaren door kunnen.