Vrijdag 16 maart 2018 20:00 MEC Nieuwegein

Herpetologische samenwerking, RAVON weekend Luneburger Heide
Samen met een Duitse collega en beheerder heeft RAVON een inventarisatieweekend op de Lüneburger Heide georganiseerd van vrijdag 25 augustus tot en met zondag 27 augustus. Ons onderkomen was het Gasthaus Zum Heidemuseum. De deelnemers waren 27 Nederlanders en vier Duitsers (zie bijlage 1).
De Lüneburger Heide is een immens natuurgebied tussen Hamburg en Hannover en is qua grootte en landschap wel enigszins vergelijkbaar met de Veluwe, met het verschil dat de verspreiding van reptielen en amfibieën op de Lüneburger Heide dringend actualisatie behoefte.
De reptielen die op de Lüneburger Heide leven kennen we ook uit Nederland; behalve de muurhagedis komen al onze inheemse reptielen hier voor. De amfibieën van de Lüneburger Heide kennen een wat rijkere soortensamenstelling dan we uit vergelijkbare gebieden in Nederland gewend zijn. Behalve onze ‘normale’ soorten leven hier o.a. knoflookpad, vuursalamander, springkikker, vinpootsalamander en roodbuikvuurpad.
Waar de Lüneburger Heide verschilt met vergelijkbare Nederlandse gebieden is de zeer lage dichtheid van de reptielenpopulaties. Herpetologe Ina Blanke inventariseert het gebied al vele jaren, geen geringe opgave wetende dat er meer dan 6.000 hectare heide in het gebied aanwezig is. Afhankelijk van een heideveld in het gebied, de toestand van de heide en de weersomstandigheden zijn er dagen dat Ina slechts 1 reptiel per dag tegenkomt. Daarnaast zijn er veel “witte gebieden” waar geen gegevens van bekend zijn. Hulp was dan ook van harte welkom! Een mooie uitdaging en samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse herpetologische gemeenschap!
 
Deze lezing geeft een indruk van het landschap en het prachtige werk dat wij als vrijwilligers daar hebben mogen doen!!